سیمای انرژی

سیمای انرژی، جامع‌ترین پایگاه خبری حوزه نفت و انرژی ایران      
خبرهای استخدام
دعوت به کار از ارشناس ارشد/کارشناس مهندسی صنایع یا عمران جهت فعالیت در عنوان های شغلی کارشناس و سرپرست کنترل پروژه در یک شرکت معتبر ساختمانی جهت فعالیت در سایت پروژه در نزدیکی اهواز

دعوت به کار از ارشناس ارشد/کارشناس مهندسی صنایع یا عمران جهت فعالیت در عنوان های شغلی کارشناس و سرپرست کنترل پروژه در یک شرکت معتبر ساختمانی جهت فعالیت در سایت پروژه در نزدیکی اهواز

استخدام کارشناس ارشد/کارشناس مهندسی صنایع یا عمران جهت فعالیت در عنوان های شغلی کارشناس و سرپرست کنترل پروژه