سیمای انرژی

سیمای انرژی، جامع‌ترین پایگاه خبری حوزه نفت و انرژی ایران      
خبرهای بین المللی
تحریم ها علیه ایران 20 میلیارد یورو برای ایتالیا خسارت دارد

تحریم ها علیه ایران 20 میلیارد یورو برای ایتالیا خسارت دارد

«آنالیسا پرتگلا» کارشناس ایران برای موسسه مطالعات سیاست های بین المللی ایتالیا گفت :تحریم های آمریکا علیه ایران باعث خواهند شد ایتالیا ، قراردادهایی‌ به ارزش 20 میلیارد یورو را از دست دهد . تحریم ها علیه ایران 20 میلیارد یورو برای ایتالیا خسارت دارد