استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین فرآیند - متخصص ابزاردقیق و ...(با تجربه در زمینه نفت، گازو پتروشیمی)


از مهندسین فرآیند - متخصصین ابزاردقیق و ...با تجربه در زمینه نفت، گازو پتروشیمی دعوت به همکاری می شود.

ارسال رزومه:

cv.denapm.com