استخدام مهندس ابزاردقیق جهت طراحی در صنایع نفت و گاز

از مهندسین ابزاردقیق جهت طراحی در صنایع نفت و گاز  در دفتر مشاور در تهران دعوت به همکاری می شود.
ارسال رزومه:
 IOGP95@YAHOO.COM