استخدام مسئول کنترل کیفیت در یک شرکت تولیدی محدوده پرند


یک شرکت تولیدی محدوده پرند جهت عنوان شغلی مسئول کنترل کیفیت از واجدین شرایط جهت فعالیت در شیفت شب دعوت به همکاری می نماید.
77120089
Info.MKP@yahoo.com