نیاز به نیرو با مدرک فیزیک و مهندسی مکانیک در یک شرکت فنی و مهندسی

یک شرکت فنی و مهندسی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط آقا، با مدرک تحصیلی فیزیک و مهندسی مکانیک با گواهی پایان خدمت دعوت به همکاری می نماید.
شماره تماس: 88310275 _ 88321709
داخلی 210 و 201