دعوت به کار از مسئول فرآیند با مدرک مهندسی شیمی (با تجربه کار در بخش مهندسی پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی) یک شرکت معتبر MC


یک شرکت معتبر MC جهت عنوان شغلی مسئول فرآیند یک طرح بزرگ پتروشیمی از مهندسین شیمی با تجربه کار در بخش مهندسی پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی دعوت به همکاری می نماید.
شماره موبایل
09035226369
ایمیل:
nikandish@ymail.com