دعوت به همکاری ازکارشناس مکانیک یا فوق دیپلم طراح در یک واحد تولیدی صنعتی در شرق تهران (شرکت یخساران)یک واحد تولیدی صنعتی در شرق تهران (شرکت یخساران) از کارشناسان مکانیک یا فوق دیپلم طراحی دعوت به همکاری می شود.

ارسال رزومه:

job5595R@yahoo.com