استخدام برای مهندسین کامپیوتر - صنایع - تحقیق و توسعه - فروش - مکانیک و .. در 6 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر فعال در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی واقع در تهران محدوده احمد آباد مستوفییک شرکت معتبر فعال در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی واقع در تهران محدوده احمد آباد مستوفی جهت عنوان های شغلی مهندس کامپیوتر - صنایع - کارشناس تحقیق و توسعه - فروش - مکانیک و .. از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

ارسال رزومه:

info@nikacompressor.com