دعوت به کار از مهندس شیمی رنگ جهت فعالیت در شهرک صنعتی شمس آباد


از مهندسین شیمی رنگ، آقا با تجربه کافی در زمینه کنترل مواد اولیه رنگ و رزین و در زمینه تولید و کنترل کیفیت رنگ جهت فعالیت در شهرک صنعتی شمس آباد دعوت به همکاری می شود.

( تمام وقت )

محل کار : شهرک صنعتی شمس آباد

ارسال رزومه فقط در زمینه رنگ باشد

amir.kh3680@gmail.com