امروز محقق می شود؛
امضا تفاهم‌نامه احداث ۱۰هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی میان وزاری نیرو و صمت