دعوت به همکاری از مهندس صنایع (مقیم استان البرز ترجیحا ساکن هشتگرد یا نظرآباد)


از مهندسین صنایع با تجربه ،زیر 30 سال و مقیم استان البرز ترجیحا ساکن هشتگرد یا نظرآباد دعوت به همکاری می شود.

  ارسال رزومه:

parspadco@yahoo.com