تذکر نماینده اصفهان درباره مصرف مازوت/با جان انسان‌ها بازی نکنید
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری تاکید کرد که موضوع سوخت مازوت در اصفهان و گوگرد ناشی از آن و سایر آلاینده ها، خسارت های جانی و تبعات بهداشتی دارد و نباید اجازه داده نشود که با جان انسان ها در اصفهان بازی شود.
متن نامه عباس مقتدایی نایب رییس کمیسوین امنیت ملی و سیاست خارجی به رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور، وزیر نفت، دادستان کل کشور و استاندار اصفهان درباره مصرف سوخت مازوت در اصفهان به شرح زیر است:
«پیرو دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۷۶۰۲۰۰۹۶۴ مبنی بر آلاینده بودن نیروگاه مذکور و همچنین نامه شماره م/۶/۱۲/پ دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان خطاب به رییس کل دادگستری استان و مکاتبات انجام گرفته با معاون اول وقت قوه قضائیه، مبنی بر خسارتهای جانی و بهداشتی و همچنین مکاتباتی که نشان می دهد اطلاعات غلط توسط برخی متولیان و ذینفعان بگونه ای ارائه شده که مصرف مازوت در اصفهان را، گویی به عنوان یک موضوع ساده مورد توجه قرار داده اند و نه به عنوان یک موضوعی که دهها و بلکه صدها نفر از مردم را مورد آسیب جدی قرار می دهد.
با این توضیحات و باعنایت به موضوعات عینی و مباحث جدی مرتبط با زیست انسانی در اصفهان، اینجانب به عنوان کسی که در مشاهدات میدانی و پیگیری های همه جانبه مشارکت داشته ام، تقاضامندم با لحاظ همه مباحث، موضوع سوخت مازوت در اصفهان و گوگرد ناشی از آن و سایر آلاینده ها، خسارت های جانی و تبعات بهداشتی این موضوع در نظر گرفته شود و اجازه داده نشود که با جان انسان ها در اصفهان بازی شود.
خواهشمند است با عنایت به همکاری مسئولان استان بگونه ای تدبیر شود که اگر قرار است این محصول مازوت مورد استفاده قرار گیرد، در کلانشهر اصفهان و سایر شهرهایی که آلودگی می تواند خسارت انبوه به بار آورد، چنین موضوعی رخ ندهد و در سایر شهرهایی که از نظر مسئولان استانی امکان مصرف وجود دارد، آن هم با لحاظ مباحث زیست محیطی و کاهش حداکثری آلاینده ها اقدام شود و از انجام هرگونه مسامحه ای که می تواند تبعات ناگوار در پی داشته باشد جلوگیری شود. 
ضمنا یادآوری می نماید که افکار عمومی در سطح استان اصفهان نسبت به موضوع آنقدر حساس شده است که هرگونه بی تدبیری می تواند به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور لطمات قابل توجه وارد کند.»
منبع: ایسنا