دعوت به کار از کارشناس مکانیک - ابزاردقیق - کارشناس ارشد کنترل کیفی - کارشناس ایمنی HSE در یک شرکت معتبر پیمانکاری EPC بین المللی فعال در پروژه های نفت، گاز و انرژی جهت دفتر مرکزی تهران و عراق


یک شرکت معتبر پیمانکاری EPC بین المللی فعال در پروژه های نفت، گاز و انرژی جهت دفتر مرکزی تهران و عراق از کارشناس مکانیک - ابزاردقیق - کارشناس ارشد کنترل کیفی - کارشناس ایمنی HSE دعوت به همکاری می نماید.

فکس:

88505711

ارسال رزومه:

cv@parskayhan.org