استخدام عنوان های شغلی کارشناس فروش داخلی - حسابداری فروش - مالی - تامین و تدارکات و برنامه ریزی خرید در یک شرکت پتروشیمی


یک شرکت پتروشیمی جهت عنوان های شغلی کارشناس فروش داخلی - حسابداری فروش - مالی - تامین و تدارکات و برنامه ریزی خرید از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

ارسال رزومه:

n.zahmatkesh@entekhabgroup.ir

منبع: کارفرما