استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - مکانیک - برق و معماری جهت فعالیت در یک پروژه ساختمانی واقع در تهران


از مهندسین عمران - مکانیک - برق و معماری جهت فعالیت در یک پروژه ساختمانی واقع در تهران دعوت به همکاری می شود.

ارسال رزومه:

arctash.aa@gmail.com