سیمای انرژی

سیمای انرژی، جامع‌ترین پایگاه خبری حوزه نفت و انرژی ایران      
قرارداد دارسی در سال 1280 بین دولت وقت ایران و ویلیام دارسی منعقد گردید.
قرارداد دارسی
در این قرارداد، مظفرالدین شاه قاجار امتیاز اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت ایران بجز 5 استان شمالی کشور را، برای مدت 60 سال به دارسی واگذار کرد که سهم ایران از منافع خالص سالانه این قرارداد، 16 درصد بود.
چاه شماره 1 که در سال 1287 در مسجد سلیمان حفر شد
اولین چاه نفت ایران
در تاریخ 5 خرداد 1287 تلاش‌ها برای اکتشاف نفت به ثمر رسید و اولین فوران نفت از چاه حفاری شده در مسجد سلیمان اتفاق افتاد.
برگزیده
یادداشت