سیمای انرژی

سیمای انرژی، جامع‌ترین پایگاه خبری حوزه نفت و انرژی ایران      
شرکت ساختمانی در تهران ازمهندسین مکانیک، برق و الکترونیک دعوت به همکاری می نماید.
شرکت تولیدی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی از کارشناسان ارشد متالورژی و کارشناسان بازرگانی - فنی و حسابداری دعوت به همکاری می نماید.
استخدام در مهندسین مشاور در 8 رشته تحصیلی
شرکت مهندسین مشاور از مهندسین مکانیک، برق، صنایع، بهداشت حرفه ای، عمران، ،HSE و بهداشت محیط (با تجربه نیروگاهی) دعوت به همکاری می نماید.
استخدام در شرکت فعال در پروژه های عمرانی و نیروگاهی
شرکتی فعال در پروژه های عمرانی و نیرو گاهی در 6 ردیف شغلی استخدام می کند.
شرکت مهندسی صنعتی آریا کارشناس Piping، نقشه کش Piping، مهندس و نقشه کش تاسیسات و مهندس برق استخدام می نماید.
ازمهندسین صنایع، مکانیک، عمران و رشته های مرتبط (آشنا به اصول کنترل و پروژه های عمرانی و صنعتی) دعوت به همکاری می شود.
شرکت مهندسین مشاور از مهندسین مکانیک و معمار دعوت به همکاری می نماید.
شرکتی فعال در پروژه های نفت و گاز از کارشناسان برق یا ابزاردقیق دعوت به همکاری می نماید.
نمایندگی یک شرکت اتریشی، جهت مهندسی فروش از کارشناسان با مدرک معماری، عمران و MBA دعوت به همکاری می نماید.
شرکت پیمانکاری فعال در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی مدیر مالی، کارشناس مالی و کارشناس بازرگانی استخدام می نماید.
برگزیده
یادداشت