سیمای انرژی

سیمای انرژی، جامع‌ترین پایگاه خبری حوزه نفت و انرژی ایران      
استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع و شبکه
استخدام مهندسین مکانیک - صنایع و شبکه
برگزیده
یادداشت