سیمای انرژی

سیمای انرژی، جامع‌ترین پایگاه خبری حوزه نفت و انرژی ایران      
استخدام 2 عنوان شغلی برای مدیر پروژه و کارشناس کنترل پروژه
برگزیده
یادداشت