برچسب: استخدام
نیاز به مهندس عمران در یک شرکت پیمانکاری جهت تکمیل چارت سازمانی خود در کارگاه ماهشهر
استخدام مهندس عمران...
کد خبر: ۱۲۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹


دعوت به همکاری از مهندس مکانیک جهت فعالیت در محدوده احمد آباد مستوفی
استخدام مهندس مکانیک...
کد خبر: ۱۲۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹


شرکت مهراز طرح دار آفرین، کارشناس ارشد معماری استخدام می کند
استخدام کارشناس ارشد معماری در شرکت مهراز طرح دار آفرین...
کد خبر: ۱۲۳۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹


دعوت به کار از مهندس مکانیک در شرکت تولیدی بازرگانی معتبر در زمینه تهویه مطبوع جهت فعالیت در تهران
استخدام مهندس مکانیک...
کد خبر: ۱۲۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹


نیاز به مهندس مکانیک در شرکت معتبر فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
استخدام مهندس مکانیک...
کد خبر: ۱۲۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹


یک شرکت بازرگانی، کارشناس نرم افزار استخدام می کند
استخدام کارشناس نرم افزار...
کد خبر: ۱۲۳۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


دعوت به کار از کارشناس صنایع در یک شرکت معتبر تولیدی و صنعتی واقع در شهرک وردآورد (اتوبان تهران کرج)
استخدام کارشناس صنایع...
کد خبر: ۱۲۳۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


دعوت به کار از کارشناس عمران در یک شرکت مهندسی مشاور جهت نظارت مقیم در محدوده چابهار
استخدام کارشناس عمران...
کد خبر: ۱۲۳۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


نیازمند به رئیس کارگاه ساختمانی در یک شرکت پیمانکاری نفت
استخدام رئیس کارگاه ساختمانی...
کد خبر: ۱۲۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


نیاز به کارشنـاس کنتـرل کیفـی (با مدرک کارشناسی شیمی – فیزیک – برق)
استخدام کارشن اس کنت رل کیف ی...
کد خبر: ۱۲۳۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


مهندسین مشاور مهندس سازه - کنترل پروژه - HSE استخدام می کند
استخدام مهندس سازه - کنترل پروژه - hse...
کد خبر: ۱۲۳۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


نیاز به مهندس مکانیک یا ساخت و تولید در کارخانه شهرک صنعتی پایتخت شرق تهران (جاده خاوران)
استخدام مهندس مکانیک یا ساخت و تولید...
کد خبر: ۱۲۳۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


یک شرکت معتبر ساختمانی، مهندس مکانیک جهت یکی ازپروژه های خود در شمال کشور استخدام می کند
استخدام مهندس مکانیک...
کد خبر: ۱۲۳۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


دعوت به کار از کارشناس خرید در شرکت صنعتی و معدنی معتبر جهت دفتر تهران
استخدام کارشناس خرید...
کد خبر: ۱۲۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


دعوت به همکاری از مهندس صنایع در یک شرکت معتبر حوالی شهرک صنعتی عباس آباد
استخدام مهندس صنایع...
کد خبر: ۱۲۳۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


نیاز به تکنسین برق صنعتی جهت تعمیر و نگهداری تاسیسات
استخدام تکنسین برق صنعتی...
کد خبر: ۱۲۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


استخدام مهندسین الکترونیک و ماشین کاردر 2 ردیف شغلی در شرکت معتبر تولیدی صنعتی قطعات خودرو
استخدام مهندسین الکترونیک و ماشین کار...
کد خبر: ۱۲۳۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


دعوت به همکاری از کارشناس بازرگانی در یک شرکت معتبر
استخدام کارشناس بازرگانی...
کد خبر: ۱۲۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


دعوت به کار از کارشناس / کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی در یک شرکت معتبر واقع در تهران
استخدام کارشناس / کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی...
کد خبر: ۱۲۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


نیاز یه همکاری یک نفر نیروی خانم در یک شرکت معتبر کشتیرانی
استخدام یک نفر نیروی خانم...
کد خبر: ۱۲۳۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵