برچسب: استخدام مسئول کنترل کیفیت
نیاز به مسئول کنترل کیفیت در یک شرکت تولیدی در محدوده پرند
استخدام مسئول کنترل کیفیت...
یک شرکت تولیدی در محدوده پرند جهت عنوان شغلی مسئول... کنترل کیفیت از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید...
کد خبر: ۱۴۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵


دعوت به کار از مسئول کنترل کیفیت در یک شرکت تولیدی در محدوده پرند
استخدام مسئول کنترل کیفیت...
یک شرکت تولیدی در محدوده پرند جهت عنوان شغلی مسئول... کنترل کیفیت از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید...
کد خبر: ۱۴۰۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳


دعوت به کار از مسئول کنترل کیفیت در یک شرکت تولیدی محدوده پرند
استخدام مسئول کنترل کیفیت...
یک شرکت تولیدی محدوده پرند جهت عنوان شغلی مسئول کنترل... کیفیت از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید ارسال...
کد خبر: ۱۳۹۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶


نیاز به مسئول کنترل کیفیت در یک شرکت معتبر پتروشیمی جهت فعالیت در کارخانه تولیدی در ساوه
استخدام مسئول کنترل کیفیت...
یک شرکت معتبر پتروشیمی جهت عنوان شغلی مسئول کنترل کیفیت...
کد خبر: ۱۳۸۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵


نیاز به مسئول کنترل کیفیت در یک شرکت تولیدی در محدوده پرند
استخدام مسئول کنترل کیفیت...
یک شرکت تولیدی در محدوده پرند جهت عنوان شغلی مسئول... کنترل کیفیت از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید...
کد خبر: ۱۳۷۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲


دعوت به کار از مسئول کنترل کیفیت در یک شرکت تولیدی در محدوده پرند
استخدام مسئول کنترل کیفیت...
یک شرکت تولیدی در محدوده پرند جهت عنوان شغلی مسئول... کنترل کیفیت از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید...
کد خبر: ۱۳۵۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


استخدام مسئول کنترل کیفیت در یک شرکت تولیدی محدوده پرند
استخدام مسئول کنترل کیفیت...
یک شرکت تولیدی محدوده پرند جهت عنوان شغلی مسئول کنترل... کیفیت از واجدین شرایط جهت فعالیت در شیفت شب دعوت...
کد خبر: ۱۳۲۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


نیاز به مسئول کنترل کیفیت در یک شرکت تولیدی
استخدام مسئول کنترل کیفیت...
مسئول کنترل کیفیت جهت شیفت شب از واجدین شرایط دعوت...
کد خبر: ۱۳۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


استخدام مسئول کنترل کیفیت (با مدرک کارشناسی مکانیک - برق - صنایع) در شرکتی در استان البرز
استخدام مکانیک - برق - صنایع
شرکتی در استان البرز جهت عنوان شغلی مسئول کنترل کیفیت...
کد خبر: ۳۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶