برچسب: استخدام کارشناس مالی
استخدام عنوان های شغلی کارشناس فروش داخلی - حسابداری فروش - مالی - تامین و تدارکات و برنامه ریزی خرید در یک شرکت پتروشیمی
استخدام عنوان های شغلی کارشناس فروش داخلی - حسابداری فروش... - مالی - تامین و تدارکات و برنامه ریزی خرید...
یک شرکت پتروشیمی جهت عنوان های شغلی کارشناس فروش داخلی... - حسابداری فروش - مالی - تامین و تدارکات و...
کد خبر: ۸۷۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲


استخدام 5 عنوان شغلی برای کارشناسان مالی – فروش - صنایع و ... در شرکت فعال در زمینه معدن
استخدام کارشناسان مالی – فروش - صنایع و ...
کارشناس مالی – فروش و بازاریابی – صنایع و از...
کد خبر: ۷۳۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱


استخدام 3 عنوان شغلی برای کارشناسان مالی - ایمنی HSE و سرپرست ایمنی HSE در شرکتی جهت پروژه های نیروگاهی خارج از تهران
استخدام کارشناسان مالی - ایمنی hse و سرپرست ایمنی hse...
های شغلی کارشناس مالی - ایمنی hse و سرپرست ایمنی...
کد خبر: ۳۲۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۷